Đề xuất thu phí du khách du lịch bị phá sản vì không phù hợp

Lượng du khách đến TP Hồ Chí Minh tăng lên đầu  năm 2017. Ảnh: T.L
Lượng du khách đến TP Hồ Chí Minh tăng lên đầu năm 2017. Ảnh: T.L