Đề xuất tăng giá vé thăm vịnh Hạ Long: Chờ HĐND tỉnh quyết

Tàu đưa du khách cập đảo Ti-tốp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu đưa du khách cập đảo Ti-tốp. Ảnh: Nguyễn Hùng