Đầu xuân vãn cảnh chùa Bích Động, Ninh Bình

Cổng chùa Bích Động. Ảnh: Hoàng Huế
Cổng chùa Bích Động. Ảnh: Hoàng Huế
Cổng chùa Bích Động. Ảnh: Hoàng Huế