Đậm đà bản sắc ở “tuyến phố ẩm thực” trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2018

Đặc sản đất Tổ - Cơm nắm lá cọ Phù Ninh
Đặc sản đất Tổ - Cơm nắm lá cọ Phù Ninh