Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng tổng rà soát lao động nước ngoài trong ngành du lịch

Lợi dụng các đoàn khách ồ ạt đến Đà Nẵng, nhiều hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động chui khiến thị trường nhiễu loạn
Lợi dụng các đoàn khách ồ ạt đến Đà Nẵng, nhiều hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động chui khiến thị trường nhiễu loạn