Đà Nẵng thu hút hơn 3,2 triệu lượt du khách trong 5 tháng đầu năm

Du lịch biển Đà Nẵng đang hút khách vào mùa nắng nóng - Ảnh Phi Nông
Du lịch biển Đà Nẵng đang hút khách vào mùa nắng nóng - Ảnh Phi Nông
Du lịch biển Đà Nẵng đang hút khách vào mùa nắng nóng - Ảnh Phi Nông