Đà Nẵng sôi nổi khai trương Mùa du lịch biển 2018

Đà Nẵng sôi nổi khai trương Mùa du lịch biển 2018. Ảnh: XH
Đà Nẵng sôi nổi khai trương Mùa du lịch biển 2018. Ảnh: XH