Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng sôi nổi khai trương Mùa du lịch biển 2018

Đà Nẵng sôi nổi khai trương Mùa du lịch biển 2018. Ảnh: XH
Đà Nẵng sôi nổi khai trương Mùa du lịch biển 2018. Ảnh: XH