Đà Nẵng: Hướng dẫn viên tiếng Hoa kêu cứu vì hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động chui