TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Đà Lạt bốn mùa hoa

Vườn hoa Đà Lạt.
Vườn hoa Đà Lạt.