Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

BÀI THI VIẾT “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Công viên thống nhất ở Quảng Trị: Biến nỗi đau chia cắt thành khát vọng hòa bình

Cột cờ Hiền Lương trong tổng thể khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Cột cờ Hiền Lương trong tổng thể khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.