Công nhận Sa Pa là khu du lịch quốc gia

Một góc Sapa. Ảnh: LĐO
Một góc Sapa. Ảnh: LĐO