Cộng đồng mạng cảm ơn người phụ nữ trả 50.000 đồng thay du khách Tây

Giá vé chênh lệch 50.000 đồng khiến khách nước ngoài bức xúc.
Giá vé chênh lệch 50.000 đồng khiến khách nước ngoài bức xúc.
Giá vé chênh lệch 50.000 đồng khiến khách nước ngoài bức xúc.