Bài thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận":

Con đường tình nhân

Đường Trần Phú (Nha Trang). Ảnh: H.T
Đường Trần Phú (Nha Trang). Ảnh: H.T