Có những hội quán người Hoa ở Huế như ở Hội An!

Hội quán Quảng Đông ở Huế. Ảnh: Nguyễn Văn Toàn
Hội quán Quảng Đông ở Huế. Ảnh: Nguyễn Văn Toàn