TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Có một Trường Sa trong lòng núi

Bản đồ Trường Sa được ghép bằng hạt cà phê. Ảnh: PV
Bản đồ Trường Sa được ghép bằng hạt cà phê. Ảnh: PV
Bản đồ Trường Sa được ghép bằng hạt cà phê. Ảnh: PV