Có một miền Tây cạnh kề bên phố Hội

Rừng dừa nước ở Cẩm Thanh xanh tốt và rậm rạp không kém gì những rừng dừa nước ở miền Tây Nam Bộ.
Rừng dừa nước ở Cẩm Thanh xanh tốt và rậm rạp không kém gì những rừng dừa nước ở miền Tây Nam Bộ.
Rừng dừa nước ở Cẩm Thanh xanh tốt và rậm rạp không kém gì những rừng dừa nước ở miền Tây Nam Bộ.
Lên top