Chuyện về những người nhặt ve chai làm nên ngôi chùa khảm miểng lớn nhất Việt Nam

Tổng quan chùa Linh Phước. Ảnh: T.H.Đ
Tổng quan chùa Linh Phước. Ảnh: T.H.Đ
Tổng quan chùa Linh Phước. Ảnh: T.H.Đ