Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyện về những người nhặt ve chai làm nên ngôi chùa khảm miểng lớn nhất Việt Nam

Tổng quan chùa Linh Phước. Ảnh: T.H.Đ
Tổng quan chùa Linh Phước. Ảnh: T.H.Đ