Chuyến thăm vịnh “ác mộng”: Tranh cãi điểm lên tàu của nhóm khách Úc

Tàu Hoàng Phương 16 HP4686. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu Hoàng Phương 16 HP4686. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu Hoàng Phương 16 HP4686. Ảnh: Nguyễn Hùng