Chuyện lạ về cây đại cổ thụ hơn 400 năm tuổi tại thành phố cảng Hải Phòng

Cây đại cổ thụ trên 400 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Cây đại cổ thụ trên 400 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Cây đại cổ thụ trên 400 năm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Lên top