Chuyên gia đưa ra bài học về phát triển mô hình du lịch biển

Việt Nam có tiềm năng lớn về du lịch biển. Anh: T.L
Việt Nam có tiềm năng lớn về du lịch biển. Anh: T.L
Việt Nam có tiềm năng lớn về du lịch biển. Anh: T.L
Lên top