Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyên gia đưa ra bài học về phát triển mô hình du lịch biển

Việt Nam có tiềm năng lớn về du lịch biển. Anh: T.L
Việt Nam có tiềm năng lớn về du lịch biển. Anh: T.L