Chụp được ảnh 2 cá thể động vật quý hiếm tại Quảng Nam

Một trong hai cá thể Mang lớn lần đầu tiên ghi nhận tại Quảng Nam - Ảnh LEIBNIZ - IZW, WWF Việt Nam
Một trong hai cá thể Mang lớn lần đầu tiên ghi nhận tại Quảng Nam - Ảnh LEIBNIZ - IZW, WWF Việt Nam
Một trong hai cá thể Mang lớn lần đầu tiên ghi nhận tại Quảng Nam - Ảnh LEIBNIZ - IZW, WWF Việt Nam