Chùa Hộ Quốc: “Đại danh thắng” trên Đảo Ngọc

Chùa Hộ Quốc nhìn từ bên ngoài. (Ảnh: Lục Tùng)
Chùa Hộ Quốc nhìn từ bên ngoài. (Ảnh: Lục Tùng)
Chùa Hộ Quốc nhìn từ bên ngoài. (Ảnh: Lục Tùng)
Lên top