Chuyên trang du lịch Gia Lai

Chư Pah (Gia Lai): Thiên đường xanh của Gia Lai

Cánh đồng chè tuyệt đẹp ở Chư Pah.
Cánh đồng chè tuyệt đẹp ở Chư Pah.
Cánh đồng chè tuyệt đẹp ở Chư Pah.
Lên top