Chủ đầu tư xin tự tháo dỡ công trình sai phạm trong di sản Tràng An

Công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An phản cảm và tiềm ẩn nguy hiểm sẽ bị tháo dỡ. Ảnh: N.T
Công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An phản cảm và tiềm ẩn nguy hiểm sẽ bị tháo dỡ. Ảnh: N.T
Công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An phản cảm và tiềm ẩn nguy hiểm sẽ bị tháo dỡ. Ảnh: N.T