Chiêu mới tour “0 đồng”: “Nhốt” thật xa để du khách tiêu tiền “đúng chỗ”

Du khách Trung Quốc đợi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Du khách Trung Quốc đợi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Du khách Trung Quốc đợi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: NGUYỄN HÙNG