Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

BÀI THI VIẾT "VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN":

Chạy ngay đến... Cù Lao Xanh