“Chảy máu di tích” tại Thiên hạ đệ nhất hùng quan

Những chiếc xe du lịch ngang nhiên lấn làn tại Hải Vân Quan nhưng không có sự can thiệp của ban quản lý. Ảnh: PL
Những chiếc xe du lịch ngang nhiên lấn làn tại Hải Vân Quan nhưng không có sự can thiệp của ban quản lý. Ảnh: PL
Những chiếc xe du lịch ngang nhiên lấn làn tại Hải Vân Quan nhưng không có sự can thiệp của ban quản lý. Ảnh: PL