Chấn chỉnh tour 0 đồng: Nghiên cứu chỉ định công ty uy tín tham gia đón khách

Mỗi ngày, có 5.000-7.000 khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam theo tour 0 đồng. Ảnh: ANTĐ
Mỗi ngày, có 5.000-7.000 khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam theo tour 0 đồng. Ảnh: ANTĐ
Mỗi ngày, có 5.000-7.000 khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam theo tour 0 đồng. Ảnh: ANTĐ
Lên top