Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các nước Châu Á đón năm mới như thế nào?