Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bừng sáng làng bích hoạ và con đường thuyền thúng

Những ngôi nhà làng biển nay được khoác áo mới đẹp như tranh ở Tam Thanh. Ảnh: Mỹ Linh
Những ngôi nhà làng biển nay được khoác áo mới đẹp như tranh ở Tam Thanh. Ảnh: Mỹ Linh