Biển Cửa Lò hoang sơ làm "cháy lòng" du khách

Có một biển Cửa Lò nước trong, cát trắng...Ảnh: Trần Lưu
Có một biển Cửa Lò nước trong, cát trắng...Ảnh: Trần Lưu
Có một biển Cửa Lò nước trong, cát trắng...Ảnh: Trần Lưu
Lên top