Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bầu trời Đà Nẵng “rợp” bóng sinh vật đại dương