Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bắt quả tang "đạo chích" kangaroo ngang nhiên lục đồ của du khách