Bài thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận": Du xuân Đất Mũi, ghé Bạc Liêu

Trải nghiệm vỏ lãi mùa xuân về nơi cuối đất bao giờ cũng thú vị.
Trải nghiệm vỏ lãi mùa xuân về nơi cuối đất bao giờ cũng thú vị.