Bài thi viết "Việt Nam - vẻ đẹp bất tận": “Đại siêu thị” mở giữa thiên nhiên