Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Bài thi viết "Việt Nam - vẻ đẹp bất tận": “Đại siêu thị” mở giữa thiên nhiên