Bạc Liêu sẽ có tuyến du lịch ra Côn Đảo

Đoàn khảo sát địa điểm cho tuyến du lịch Bạc Liêu - Hòn Trứng - Côn Đảo
Đoàn khảo sát địa điểm cho tuyến du lịch Bạc Liêu - Hòn Trứng - Côn Đảo
Đoàn khảo sát địa điểm cho tuyến du lịch Bạc Liêu - Hòn Trứng - Côn Đảo
Lên top