Bạc Liêu: Sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa Khmer Nam bộ

Sân khấu chính đang gấp rút chuẩn bị cho đêm khai mạc
Sân khấu chính đang gấp rút chuẩn bị cho đêm khai mạc
Sân khấu chính đang gấp rút chuẩn bị cho đêm khai mạc