Anh đào Nhật Bản, Mai vàng Yên Tử sẽ “đọ” sắc tại Yên Tử

Mai vàng Yên Tử và hoa Anh đào Nhật Bản khoe sắc trong Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử Hạ Long năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mai vàng Yên Tử và hoa Anh đào Nhật Bản khoe sắc trong Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử Hạ Long năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mai vàng Yên Tử và hoa Anh đào Nhật Bản khoe sắc trong Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử Hạ Long năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hùng