2 tuần ở Việt Nam, khách nước ngoài du hí theo cách nào?