Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

2 tuần ở Việt Nam, khách nước ngoài du hí theo cách nào?