"12 cây cầu" khuấy động đường phố Đà Nẵng

Nước chủ nhà Việt Nam có 5 cây cầu tham gia Carnaval đường phố 2018. Ảnh: N.T
Nước chủ nhà Việt Nam có 5 cây cầu tham gia Carnaval đường phố 2018. Ảnh: N.T
Nước chủ nhà Việt Nam có 5 cây cầu tham gia Carnaval đường phố 2018. Ảnh: N.T
Lên top