Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

100 doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam phối hợp quảng bá du lịch

Doanh nghiệp tại Thái Lan giới thiệu các sản phẩm du lịch cho khách hàng tại Việt Nam. Ảnh: Lê Phi Long
Doanh nghiệp tại Thái Lan giới thiệu các sản phẩm du lịch cho khách hàng tại Việt Nam. Ảnh: Lê Phi Long