Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xác định được sinh vật bí ẩn dài 15 mét trôi giạt vào bờ biển Indonesia