Việt Nam xếp hạng 6 trong top 10 điểm đến năm 2017 của du lịch thế giới

Ninh Bình là một trong hai điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam, theo UNWTO.
Ninh Bình là một trong hai điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam, theo UNWTO.
Ninh Bình là một trong hai điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam, theo UNWTO.
Lên top