Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vẻ đẹp tráng lệ của quần thể đền chùa Nikko Toshogu

Lá phong mùa thu ở Nikko.
Lá phong mùa thu ở Nikko.