Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuyệt vời những hồ bơi tự nhiên ẩn mình trong cát trắng