Tuyệt đẹp những hồ nước mặn trên vịnh Hạ Long

Hồ Mê Cung (hay còn được gọi là áng Mê Cung).
Hồ Mê Cung (hay còn được gọi là áng Mê Cung).
Hồ Mê Cung (hay còn được gọi là áng Mê Cung).
Lên top