Rừng đá Tsingy - di sản thiên nhiên cực kỳ khó tiếp cận

Phía trên các ngọn núi, nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C, chỉ có duy nhất một loại cây có khả năng tự tróc vỏ để không bị thiêu chá.
Phía trên các ngọn núi, nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C, chỉ có duy nhất một loại cây có khả năng tự tróc vỏ để không bị thiêu chá.
Phía trên các ngọn núi, nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C, chỉ có duy nhất một loại cây có khả năng tự tróc vỏ để không bị thiêu chá.
Lên top