Trăn khổng lồ quằn quại chết nghẹn vì nuốt chửng linh dương