Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trải nghiệm thu hoạch nhân sâm tại xứ Hàn