Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thí điểm chương trình “Sơn Trà Sunset” trên bán đảo Sơn Trà

Chương trình thí điểm  “Sơn Trà Sunset” được tổ chức tại Nhà Vọng Cảnh trên bán đảo Sơn Trà
Chương trình thí điểm “Sơn Trà Sunset” được tổ chức tại Nhà Vọng Cảnh trên bán đảo Sơn Trà